Zoeken

Doorzoek de hele website naar monumenten, activiteiten, winkels, agenda-items of andere interessante pagina's.

Breehoek

Breehoek

Samen verder werken aan gezonde toekomst Breehoek

De Breehoek zo organiseren, dat het van nog grotere waarde wordt voor Scherpenzeel. Daarom onderzoeken de gemeente Scherpenzeel en Stichting Kulturhus De Breehoek momenteel alle mogelijkheden en kansen.  De Breehoek is al een huiskamer voor de Scherpenzeels gemeenschap en biedt ruimte aan sport, welzijnswerk, verenigingsleven en religie. De huisvesting van het gemeentehuis in de Breehoek biedt kansen de huiskamerfunctie van De Breehoek te versterken. Samen met gebruikers van De Breehoek en met welzijnsorganisaties wordt dit scenario voor de toekomst de komende periode verder uitgewerkt.

In beeld

Breehoek kijkt binnen bij ‘Kulturhus-familielid’

Mei 2022

Gluren bij de buren! De projectgroep Breehoek bracht onlangs een bezoek aan Kulturhus

de Trefkoele in Dalfsen. De informatie die is opgedaan, wordt meegenomen in het toekomstplan voor De Breehoek waar gezamenlijk aan wordt gewerkt.

 

Het stichtingsbestuur en directeur van De Breehoek, betrokken medewerkers van de gemeente, van de bibliotheek en SWO kregen tijdens het bezoek een kijkje achter de schermen bij een soortgelijk Kulturhus als De Breehoek.

De projectgroep herkende zich in het doel van de Trefkoele: creëren van verbinding, van meerwaarde zijn voor de samenleving en financiën zijn niet de enige drijfveer.

Ook de gedachte achter een Kulturhus is besproken: Samen Delen. Neem de mensen mee in deze visie en de voordelen die kunnen leiden tot mooie samenwerkingen.

 

Scherpen-zaal

Bij De Breehoek wordt daarnaast ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de gemeente als huurder toe te voegen. Dit vraagt aanpassingen aan het gebouw en in het voorliggende plan is een extra ruimte toegevoegd aan de achterzijde. Door flexibele inzet en opbouw kan deze zaal, met als werknaam Scherpen-zaal, door heel veel inwoners worden gebruikt. Zo kan hier de gemeenteraad vergaderen, kunnen kerkdiensten worden gehouden en kan de zaal worden ingezet voor feesten, partijen en uitvoeringen, maar ook uitvaarten of herdenkingen zijn hierin mogelijk. Een dorpszaal voor een breed publiek.

 

Uitwerking

Een aandachtspunt dat de Trefkoele meegaf was dan ook: maak voldoende beschikbare ruimtes. In Dalfsen was de hoeveelheid ruimte die nodig was, vooraf onderschat. Er zijn ideeën opgedaan hoe ruimtes flexibel kunnen worden ingezet en daardoor voor meerdere huurders interessant zijn.

De projectgroep gaat met alle opgedane informatie verder aan de slag met de uitwerking. Ook wordt nu onderzoek gedaan naar de eigendomsstructuur (wie is eigenaar en verantwoordelijk) en de exploitatie (de inkomsten en de uitgaves). De gemeenteraad gaat aan de hand van deze adviezen een besluit nemen over investeren in De Breehoek.

 

Wil je het proces blijven volgen, over hoe De Breehoek DE huiskamer van sportief, cultureel, maatschappelijk en bestuurlijk Scherpenzeel kan worden? Houd dan regelmatig de updates op deze pagina in de gaten.

De Breehoek wordt concreet

April 2022

Hoe maken we van De Breehoek DE huiskamer van sportief, cultureel, maatschappelijk en bestuurlijk Scherpenzeel? Deze vraag stond centraal tijdens de gesprekken die architectenbureau Huibers van Weelden onlangs heeft gevoerd met de huidige gebruikers van De Breehoek. De Breehoek als gebouw, de eigendomsstructuur (wie is eigenaar en verantwoordelijk) en de exploitatie (de inkomsten en de uitgaves) worden de komende periode goed onderzocht.

 

Even terug naar vorig jaar: in de zomer presenteerden we het Voorlopig Ontwerp voor De Breehoek. Architectenbureau Huibers Van Weelden kwam tot dit vernieuwende concept na gesprekken met bestaande en toekomstige gebruikers.

Het Voorlopig Ontwerp is een uitbreiding en aangepaste indeling van het gebouw met een nieuwe multifunctionele zaal waar verenigingen, culturele en kerkelijke organisaties en ook de gemeenteraad nog beter mee uit de voeten kunnen. Daarmee wordt ruimte gemaakt voor de komst van meer cultuur- en welzijnsorganisaties en ook de gemeentelijke organisatie in De Breehoek. Zo slaan we drie vliegen in 1 klap:

  • meer kruisbestuiving tussen de verschillende gebruikersgroepen,
  • meer ‘reuring’ en nieuwe inkomsten voor De Breehoek, waarmee we deze belangrijke voorziening toekomstbestendiger kunnen maken en
  • een nieuwe huisvesting voor de gemeente Scherpenzeel, omdat het gemeentehuis aan de Stationsweg niet toekomstbestendig is.

De animatie van dit Voorlopig Ontwerp kunt u terugzien op www.heerlijkscherpenzeel.nl/breehoek. Het Stichtingsbestuur en de gebruikers van De Breehoek waren hier, net als de gemeente Scherpenzeel, enthousiast over. De gemeenteraad heeft in juli geld beschikbaar gesteld om dit nader te onderzoeken.

 

De gebruikersbijeenkomst op 1 april  markeerde  de start van de volgende fase, waarin het ontwerp wordt geconcretiseerd. De gebruikers van De Breehoek hebben meegedacht over het verfijnen van dit concept en hebben hun wensen en ideeën voor het verder verbeteren van De Breehoek meegegeven aan architectenbureau Huibers Van Weelden.

Huibers Van Weelden gaat niet alleen zorgen voor een Definitief Ontwerp, maar zal ook ook de huidige financiële en juridische structuur van De Breehoek tegen het licht houden. Daarvoor heeft Huibers Van Weelden de samenwerking gezocht met ICS, een gespecialiseerd adviesbureau dat goed bekend is met de (beperkingen van) de huidige opzet van De Breehoek.

 

De gemeenteraad gaat aan de hand van deze adviezen een besluit nemen over investeren in De Breehoek.

 


Gebruikers van De Breehoek in gesprek met de architecten Van Weelden en Huibers. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van de bibliotheek en SWO en de eigenaar van FitFanaat.

 

 

Voorontwerp door en voor gebruikers

Juni 2021

De inkomsten en uitgaven van een toekomstbestendige Breehoek, samen met eventuele investeringskosten, vragen om een zorgvuldige afweging. Daar is, in het kort, de afgelopen tijd het gesprek over gevoerd. Samen met gemeente, bestuur en directie van De Breehoek. De gemeenteraad en de huidige gebruikers worden geinformeerd over het voorontwerp-light tijdens een informatiebijeenkomst in juni.
Vervolgens wordt het ontwerp voorgelegd aan de Scherpenzeelse samenleving, omdat vanwege de maatregelen tegen corona het maximum aantal personen beperkt is.

Presentatie voorontwerp-light

April 2021

Het architectenbureau Huibers&Jarring heeft in april een voorlopig ontwerp-light gemaakt. Daarvoor zijn eerst gesprekken met de Stichting De Breehoek, de huidige gebruikers en de gemeente gevoerd. De huidige gebruikers hebben wensen en bedenkingen aangegeven. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Scherpenzeel, als mogelijk toekomstig gebruiker. Ook het financiële plaatje is door Huibers & Jarring meegenomen in een nieuw ontwerp. Het voorontwerp light is in april gepresenteerd aan de gebruikers, die enthousiast hebben gereageerd.

Inspiratie opdoen

Februari 2021

Hoe kan De Breehoek zo worden ingedeeld, verbouwd en uitgebouwd dat de Scherpenzelers zich er nog meer thuis voelen? En dat de ruimtes ook voor de zakelijke markt aantrekkelijker zijn? Is een combinatie met het gemeentehuis en met welzijnsorganisaties mogelijk? Met deze vragen in het achterhoofd leidt directeur Vico Duisings van De Breehoek de architecten Johan Huibers en Coco van Weelden door het gebouw. Ze bezochten woensdag 3 februari De Breehoek opnieuw, om dit keer verdere inspiratie op te doen en toelichting te krijgen voor het voorlopig ontwerp dat ze binnenkort gaan neerleggen. De afgelopen weken zijn gesprekken geweest met de huidige gebruikers van De Breehoek over wat hun wensen en kritiekpunten zijn. De ontwerpmodellen worden eerst aan het bestuur van De Breehoek, de gemeente en de huidige gebruikers gepresenteerd. Daarna zijn ze voor alle geïnteresseerden in te zien.

Nieuwe Breehoek wordt concreet

November 2020

Gemeente Scherpenzeel en De Breehoek hebben het Veenendaalse architectenbureau Huibers & Jarring gevraagd om de komende maanden verdere concrete uitwerking te geven aan het concept voor De Nieuwe Breehoek. Daarmee komt er een aansluitend vervolg op de intentieverklaring van mei jl. voor de ontwikkeling van De Breehoek als Dé huiskamer voor sportief, cultureel, maatschappelijk en bestuurlijk Scherpenzeel.

Dit voorjaar hebben de gemeente en De Breehoek onderzocht in welke vorm de toekomst van De Breehoek het best te waarborgen is. De combinatie met huisvesting van de gemeentelijke organisatie, en een breder accent op welzijn, brengt meer reuring in De Breehoek en zorgt bovendien voor een betere exploitatie van het pand. Als gevolg van de corona-beperkingen zijn de gebruikers hierin nog niet echt meegenomen. Hoog tijd dus om met de gebruikers om tafel te gaan en tot een concept te komen waarin alle (toekomstige) gebruikers zich thuis voelen.

Huibers & Jarring hebben in Veenendaal veel ervaring opgedaan met een soortgelijk project, wijkcentrum Aller Erf, waarbij ze het ontwerp vorm hebben gegeven in nauwe samenspraak met oude en nieuwe gebruikers. Wethouder Gerard van Deelen heeft er alle vertrouwen in dat Huibers &  Jarring ook van de nieuwe Breehoek een succes kunnen maken: ‘We weten dat het concept technisch en financieel haalbaar is. Maar het gaat alleen werken als de nieuwe Breehoek van ons allemaal is. We zijn blij dat we een partij hebben gevonden die bewezen heeft juist dat samenspel vorm te kunnen geven’.

De komende maanden zullen de architecten met de bibliotheek, de sportverenigingen, welzijnsorganisaties, de Christelijk Gereformeerde Kerk en alle andere gebruikers in gesprek gaan over hun wensen en ideeën.

Samen inzetten voor toekomst Breehoek

Mei 2020

Burgemeester Harry de Vries en voorzitter Arine Visser- van de Peut van De Breehoek ondertekenden dinsdag 26 mei de intentieverklaring voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige Breehoek. Het bestuur van Kulturhus de Breehoek en het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel willen van De Breehoek dé huiskamer maken voor sportief, cultureel, maatschappelijk en bestuurlijk Scherpenzeel.

Animatie Draaijer + partners

Mei 2020

Adviesbureau Draaijer + partners levert het resultaat op van hun optimalistatiestudie voor mogelijkheden van De Breehoek. Dit is tot stand gekomen na schetsessies met Breehoek, gebruikers en gemeente. Het resultaat is te zien in deze animatie:

Gemeentehuis naar Breehoek

April 2020

Voor een toekomstbestendige Breehoek moest de basis worden verbreed. Een mogelijkheid die zich aandiend is het huisvesten van het gemeentehuis in De Breehoek. Samen met De Breehoek heeft de gemeente een plan ontwikkeld. Wethouder Gerard van Deelen: ‘De gemeente wil investeren in een grote verbouwing, die ervoor zorgt dat gemeente, bibliotheek en welzijnswerk een plek kunnen krijgen in De Breehoek. Dat levert huur op, waardoor De Breehoek zijn exploitatie verbetert. En efficiency, waardoor we minder hoeven te bezuinigen op de bibliotheek. Om nog maar te zwijgen over de kwaliteitsverbetering voor de bezoekers. Dit is echt een win-win situatie.’

Ontvang lokale acties

Op de hoogte blijven van de laatste lokale acties in Scherpenzeel? Schrijf je nu direct in en ontvang het direct in je mailbox.