Zoeken

Doorzoek de hele website naar monumenten, activiteiten, winkels, agenda-items of andere interessante pagina's.

Begraafplaats Glashorst

Begraafplaats Glashorst

Begraafplaats Glashorst

Een uitje naar een begraafplaats, is dat nu zo leuk?  Misschien niet, maar aan zo’n oude begraafplaats als De Glashorst is (Prinses Marijkelaan 3) is veel geschiedenis verbonden en valt er veel over te vertellen. Daarom is de begraafplaats opgenomen in de wandelroute van Open Monumentendag.

Geschiedenis
In Scherpenzeel wordt vanouds begraven in de Grote Kerk en op de begraafplaats rondom deze kerk. Van de begraafplaats rondom de Grote Kerk is niets meer terug te vinden, maar deze strekte zich uit tot aan het pand “Jeruzalem” (1e pand aan de Marktstraat) en tot aan de muren van het kerkhof rondom de kerk aan de Dorpsstraat.

In de loop van de 18e neemt echter het bewustzijn toe van de risico’s die het begraven in gebouwen en in de directe omgeving van woningen met zich meebrengt. We moeten daarbij bedenken dat alle woningen in die tijd hun water, ook voor menselijke consumptie, ophaalden uit relatief ondiepe putten en pompen langs de straatweg, ook vlakbij de kerk!

Afbeelding: op deze prent uit het midden van de 18e eeuw zijn de (toch wel lage) muren rond de kerk tevens de afscheiding van het kerkhof.

In het Franse rijk komt keizer Napoleon in 1804 al met wetgeving die het begraven in de kerk en in de bebouwde kom verbiedt. In de Bataafsche Republiek wordt er dan wel over gesproken, maar het is een gevoelige materie en tot maatregelen komt het niet. Als Nederland echter in 1810 bij Frankrijk wordt ingelijfd wordt hier ook de Franse wetgeving van kracht die het begraven in de kerken en in de directe nabijheid van woningen verbiedt.

Scherpenzeel is in die tijd buitengebied en het duurt even voordat deze nieuwe wet hier ook opgevolgd wordt. De wet komt wel op tijd. Het kerkhof rond de kerk raakt vol en het gemeentebestuur van Scherpenzeel zoekt naarstig naar een oplossing. In overleg met de kerkvoogdii van de Ned. Hervormde kerk wordt in 1828 bepaald dat een nieuwe begraafplaats minstens 35 ellen (ong. 25 meter) buiten de bebouwde kom moest liggen. Deze zou dan voorlopig niet door uitbreidingen tussen de huizen komen te liggen. Diverse bepalingen komen tot stand en er wordt zelfs besloten om een gracht om de begraafplaats te graven.

Na wat discussie met Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 12 januari 1829 een stuk land aangekocht van Jan Homoet, renteníer, voor 250 gulden. Het betreft “een perceel grond, gelegen aan de Glashorsterweg en genaamd het “Aardappelenlandt” – groot 42 roeden, 57 ellen en 90 palmen”. Jan van Kolfschoten, Jakob van Schaik en Aart Reijers hebben de gracht rond het kerkhof gegraven en voor de haag worden 800 beukenheesters geplant.

Bijzondere graven

Tijdens Open Monumentendag worden enkele bijzondere graven voorzien van een bord met informatie. Dit zijn:

 • Familiegraf Van Royaards
 • Familiegraf Van Naamen
 • Graf van Wim van Beek, verzetsstrijder
 • Graf van Jan van Aalten, oorlogsslachtoffer
 • Graf van Dirk Pool, burgemeester


Afbeelding: het sinds kort gerestaureerde familiegraf van Van Naamen.

 

Meer lezen?

Upload je foto


  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Bekijk het privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden van Google.

  Ontvang lokale acties

  Op de hoogte blijven van de laatste lokale acties in Scherpenzeel? Schrijf je nu direct in en ontvang het direct in je mailbox.

  Lettertype formaat aanpassen
  Contrast